• slider-01.png
  • slider-02.png
  • slider-03.png

Społecznie

U podstaw działania Firmy Gibowski Sp. z o.o. leży zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi współczesnego rynku. Wyznawanie powyższej filozofii obliguje naszą firmę do wsparcia, czyniąc ją mniej obojętną na potrzeby społeczeństwa, czego dowodami są między innymi:
- wieloletnie wsparcie inicjatywy "WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY"

wosp

 

- finansowa pomoc w organizacji imprez kulturalno-widowiskowych w 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku: muzycznie 4

 

muzycznie 2

 

muzycznie 1

 

-wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych

krispol

sportowo 2 moto

edukacji ...

edu

... oraz instytucji państwowych

straz